Dykkesystem

Amundsen Diving AS _Austbøvegen 43_5420 Rubbestadneset_Telefon 53 42 82 90_Mobil 91 10 36 37_e-mail firma@amundsendiving.com

 

 

Dykkesystem 1

Vårt Dykkesystem 1 er fast plassert ombord i M/S Scuba.

 

Dykkekontrollen på akterdekk gir full oversikt og tilgang til arbeidet. Komplett utstyr og prosedyrer er godkjent etter U-103, "Forskrift om utførelse av arbeid, Kapittel 26 Om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk" som grunnlag.

 

Fra dykkekontrollen overvåkes og lagres automatisk lyd- og videosignal fra dykker, samt alle relevante data fra dykkets profil. Dykkerleder har også monitortilgang til fartøyets kartsystem og evt. ROV-kontroll.

 

Dykkesystem 1 innebærer overflateforsynt dykking, komplett oppsatt for to dykkere med luft som pustegass.

Systemet kan i tillegg utstyres med separat opplegg for standby-dykker.

 

Under dekk på M/S Scuba er det dekompresjonskammer for overflate-dekompresjon og behandling ved dykkeruhell, og dessuten skifterom, kompressorer og flaskebanker.

 

Dykkerne benytter pr. i dag tørrdrakter, men vi vurderer overgang til varmtvannsystem.

 

Dykkesystem 3

Dykkesystem 3 er oppbygd i en bil løsning.

 

Utstyret tilfredsstiller gjeldende krav. Det blir operert etter våre rutiner og prosedyrer, og er underlagt våre vedlikeholdsrutiner. Utstyr og prosedyrer er godkjent etter "Forskrift om utførelse av arbeid, Kapittel 26 Om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk"

 

Fra dykkekontrollen overvåkes og lagres automatisk lyd- og videosignal fra dykker, samt alle relevante data fra dykkets profil.

Dykkesystem 2

Dykkesystem 2 er oppbygd i en containerbasert løsning, med trykkammer og alt nødvendig utstyr. Dette kan mobiliseres på andre fartøy, lektere, kaier og lignende etter behov.

 

Utstyret tilfredsstiller gjeldende krav. Det blir operert etter våre rutiner og prosedyrer, og er underlagt våre vedlikeholdsrutiner. Utstyr og prosedyrer er godkjent etter U-103, med "Forskrift om utførelse av arbeid, Kapittel 26 Om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk" som grunnlag.

 

Fra dykkekontrollen overvåkes og lagres automatisk lyd- og videosignal fra dykker, samt alle relevante data fra dykkets profil. Dykkerleder har også monitortilgang til fartøyets kartsystem og eventuelle bilder fra ROV-kontrollen.

 

I tillegg er det hydraulisk bore- og kutte/slipe utstyr, Oxy arc skjærebrennerutstyr, utstyr for sveising , nedsenkbare lensepumper med stor kapasitet, utstyr for spyling og utstyr for undervanns sug.