Amundsen Diving AS _Austbøvegen 43_5420 Rubbestadneset_Telefon 53 42 82 90_Mobil 91 10 36 37_e-mail firma@amundsendiving.com

Dykkesystem 1

 

Er fast plassert ombord i vårt dykkerfartøy MS Scuba.

Dykkekontroll på akterdekk, med full oversikt og tilgang til alt som foregår på dekk.

Alt utstyr og prosedyrer er godkjent etter Statoils regler for innaskjærs dykking U-103, med Arbeidstilsynets forskrift FOR 2011-12-06 nr 1357 som grunnlag. Fra dykkekontroll overvåkes og lagres automatisk lyd, video fra dykker og alle relevante data fra dykkets profil. Dykkerleder har også tilgjengelig eventuelle bilder fra ROV-kontroll og fartøyets kartsystem.

Det er komplett oppsett for to dykkere, overflateforsynt dykking med luft som pustegass.

Kan utstyres med separat system for standby dykker, som da vil gi 2+1 dykkere.

Under dekk har vi dekompresjonskammer, for overflatedekompresjon og behandling ved dykkeruhell, i tillegg til skifterom, kompressorer og flaskebanker.

Det benyttes pr i dag tørrdrakt på dykker, for å opprettholde varmebalansen.

Dykkesystem 2

 

Er ein containerbasert løsning, med trykkammer og nødvendig utstyr. Dette kan mobiliseres på andre fartøy, lektere, kaier og lignende etter behov.

Alt utstyr bygges opp for å tilfredsstille gjeldende krav, og blir operert etter våre rutiner og prosedyrer, og er underlagt våre vedlikeholdsrutiner. Alt utstyr og prosedyrer er godkjent etter Statoils regler for innaskjærs dykking U-103, med Arbeidstilsynets forskrift FOR 2011-12-06 nr 1357 som grunnlag.

Fra dykkekontroll overvåkes og lagres automatisk lyd, video fra dykker og alle relevante data fra dykkets profil. Dykkerleder har også tilgjengelig eventuelle bilder fra ROV-kontroll og fartøyets kartsystem.