HMS og Styringssystem

 

Kvalitetsmålsetting for Amundsen Diving AS:

Etablere og vedlikeholde vårt kvalitetssystem i henhold til krav gitt i ISO 9001:2000.

Sette kvalitetsmål som skal kunne måles og verifiseres.

Utføre vårt arbeid kvalitetsmessig i samsvar med krav fastsattsatt av kunder, egne krav og krav gitt i ISO 9001:2000

Arbeide etter prinsippet om kontinuerlig forbedring, og vår utnytting av vårt

avviksbehandlingssystem og revisjonsrutiner vil være avgjørende for suksess.

Sikre våre kunder og oss selv et godt grunnlag for økonomisk, miljømessig og

sikker leveranse av produkt og tjenester, til beste for alle.

 

HMS-målsetting for Amundsen Diving AS:

Vår målsetting er null skader og uhell som kan påvirke vår helse, miljø og sikkerhet.

 

HMS og Kvalitetsstyring

Amundsen Diving A/S legger stor vekt på sikkerhet og kvalitet i sitt arbeid.

Vår systemer er iht. NS-EN-ISO 9001:2000

Amundsen Diving AS _Austbøvegen 43_5420 Rubbestadneset_Telefon 53 42 82 90_Mobil 91 10 36 37_e-mail firma@amundsendiving.com