NBUs Bransjestandard

Amundsen Diving AS _Austbøvegen 43_5420 Rubbestadneset_Telefon 53 42 82 90_Mobil 91 10 36 37_e-mail firma@amundsendiving.com

Her finner du NBUs Bransjestandard for innaskjærs dykking.

 

Dette er NBUs bransjestandard for arbeidsdykking innaskjærs. Bransjestandarden er revidert 16.2.2016, i henhold til forskrift,

FOR 2011-12-06 nr 1357: Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. Bransjestandarden vil bli revidert i takt med forskriftsendringer.

 

Ved dykking på landbaserte oljeinstallasjoner kommer NORSOK U-103 til anvendelse som gjeldende standard.

 

NBUs bransjestandard gjelder dykking ned til 50 meter. Dykking dypere enn 50 meter kan bare foretas som metningsdykking i samsvar med dykkeregelverket for petroleumsvirksomheten til havs.