Om oss

Amundsen Diving AS _Austbøvegen 43_5420 Rubbestadneset_Telefon 53 42 82 90_Mobil 91 10 36 37_e-mail firma@amundsendiving.com

 

Amundsen Diving A/S ble etablert i 1976 av Leif Georg Amundsen, og vi har bred erfaring innen kommersielle dykke- og ROV- operasjoner.

 

Vi har siden oppstarten hatt ansvaret for en rekke store arbeider, med mange dykkere engasjert. Vi har på enkelte oppdrag hatt opptil 40 dykkere og ROV-operatører engasjert på midlertidige kontrakter. Våre rutiner og prosedyrer er bygd opp og utviklet på bakgrunn av erfaringer gjort sammen med krevende kunder, små som store.

 

Vi har systemer ihht NS-EN-ISO-9001:2000 og NS-EN-ISO-14001:2004 dermed vil våre rutiner og prosesser være i kontinuerlig forbedring, og kontrollert av en tredje part.

Dette vil sikre våre kunder riktig kvalitet, og en sikkerhet for at vi tilfredsstiller gjeldende operasjons- og myndighetskrav.

 

 

 

 

 

 

 

Vi stiller meget strenge krav til sikkerhet og kvalitet på eget arbeid. Vår brede erfaring gjør oss til konstruktive samarbeidspartnere ved problemløsing i undervannsoperasjoner.

 

Vår visjon er å bli landets ledende leverandør av sertifiserte dykke- og ROV-operasjoner til inshore- og offshoremarkedet.

 

Vi ønsker å bli sett på som en seriøs aktør i et krevende marked.

Våre verdier er Sikkerhet – energi – profesjonalitet – verdiskaping.

 

Vi har base ved hurtigbåtkaien på Rubbestadneset i Bømlo kommune, midtveis mellom Bergen og Stavanger. Ni fulltidsansatte utgjør den faste staben, hvorav fem er dykkere med lang fartstid i selskapet.

 

Arbeidet utføres fra vårt fartøy M/S Scuba , eller via våre containerbaserte ROV- og dykkesystemer. Dykkearbeider utføres i dag ned til 50 meter, og ROV-operasjoner ned til 1000 meter

 

 

Cecilie Tingvoll Hope

Ass. Daglig leder

Mobil: +47 915 18 622

E-post:

cecilie@amundsendiving.com

Morten Amundsen

Operasjonsleder

Mobil: +47 911 03 637

E-post:

morten@amundsendiving.com

Geir Amundsen

Daglig leder

Mobil: +47 911 03 637

E-post:

geir@amundsendiving.com

Endre Laurhammer

Prosjektleder

Mobil: +47 911 12 190

E-post:

endre@amundsendiving.com

Fredrik Westman

Dykkeleder/Dykker

Mobil: +47 401 91 132

E-post:

westman@amundsendiving.com

Jan Øyvind Hollund

Skipper/Dykkeleder/Dykker

Mobil: +47 975 62 462

E-post:

hollund@amundsendiving.com

Marius Christensen

Dykker

Mobil: +47 957 64 737

E-post:

marius@amundsendiving.com

Ørjan Celius Enoksen

Dykker

Mobil: +47 404 54 612

E-post:

enoksen@amundsendiving.com

Nils Helge Agasøster

Skipper

Mobil: +47 917 61 925

E-post:

nils.helge@amundsendiving.com