Amundsen Diving AS _Austbøvegen 43_5420 Rubbestadneset_Telefon 53 42 82 90_Mobil 91 10 36 37_e-mail firma@amundsendiving.com

Om Amundsen Diving AS

 

Amundsen Diving A/S ble etablert i 1976 av Leif Georg Amundsen, og vi har bred erfaring innen kommersielle dykke- og ROV- operasjoner.

 

Vi har siden oppstarten hatt ansvaret for en rekke store arbeider, med mange dykkere engasjert. Vi har på enkelte oppdrag hatt opptil 40 dykkere og ROV-operatører engasjert på midlertidige kontrakter. Våre rutiner og prosedyrer er bygd opp og utviklet på bakgrunn av erfaringer gjort sammen med krevende kunder, små som store.

 

Vi har systemer ihht NS-EN-ISO-9001:2000 og NS-EN-ISO-14001:2004 dermed vil våre rutiner og prosesser være i kontinuerlig forbedring, og kontrollert av en tredje part.

Dette vil sikre våre kunder riktig kvalitet, og en sikkerhet for at vi tilfredsstiller gjeldende operasjons- og myndighetskrav.

Vi har base ved hurtigbåtkaien på Rubbestadneset i Bømlo kommune, midtveis mellom Bergen og Stavanger. Seks fulltidsansatte utgjør den faste staben, hvorav fem er dykkere med lang fartstid i selskapet.

 

Arbeidet utføres fra vårt fartøy M/S Scuba , eller via våre containerbaserte ROV- og dykkesystemer. Dykkearbeider utføres i dag ned til 50 meter, og ROV-operasjoner ned til 1000 meter

 

Vi stiller meget strenge krav til sikkerhet og kvalitet på eget arbeid. Vår brede erfaring gjør oss til konstruktive samarbeidspartnere ved problemløsing i undervannsoperasjoner.

 

Vår visjon er å bli landets ledende leverandør av sertifiserte dykke- og ROV-operasjoner til inshore- og offshoremarkedet.

 

Vi ønsker å bli sett på som en seriøs aktør i et krevende marked.

Våre verdier er Sikkerhet – energi – profesjonalitet – verdiskaping.