Amundsen Diving AS _Austbøvegen 43_5420 Rubbestadneset_Telefon 53 42 82 90_Mobil 91 10 36 37_e-mail firma@amundsendiving.com

ROV-system 1

 

Dette systemet er plassert på permanent basis om bord i MS Scuba, og kan opereres parallelt med dykkeroperasjoner om bord.Dette er en mellomklasse elektrisk arbeids ROV, med 6 kraftige børsteløse thrustere, for sikker, og stabil operasjon til 1000 mvd. Den har to manipulatorer og i tillegg mulighet for montasje og drift av flere typer hydrauliske verktøy.

Utstyrt med sonar, flere kamera, lys og undervannsnavigasjons utstyr, er den vel egnet til å løse mange oppgaver fra rene arbeidsoperasjoner til inspeksjon, søk og kartlegging.

Alle posisjonsdata blir lagret i data systemer om bord og er tilgjengelige for senere dokumentasjon av traseer, søkeområder og lignende..

ROV-system 2

 

Dette systemet er plassert på permanent basis om bord i MS Scuba, og kan opereres parallelt med dykkeroperasjoner om bord.Dette er en mellomklasse elektrisk arbeids ROV, med 6 kraftige børsteløse thrustere, for sikker, og stabil operasjon til 1000 mvd. Den har to manipulatorer og i tillegg mulighet for montasje og drift av flere typer hydrauliske verktøy.

Utstyrt med sonar, flere kamera, lys og undervannsnavigasjons utstyr, er den vel egnet til å løse mange oppgaver fra rene arbeidsoperasjoner til inspeksjon, søk og kartlegging.

Alle posisjonsdata blir lagret i data systemer om bord og er tilgjengelige for senere dokumentasjon av traseer, søkeområder og lignende..