Aker Stord AS

Dykkerarbeid i forbindelse med plattformutrustninger og heving/reparasjon av «russerdokken». Fra 1976–1984.

I tillegg har vi foretatt akseltrekk og dysetrekk på ca. 15 Aker H3 rigger over hele verden.  I de fleste av disse operasjonene har vi hatt ansvaret for både planlegging og utførelse av operasjonene.