Endre Laurhammer

Dykkeleder/Matros

Jan Øyvind Hollund

Skipper/Dykkeleder/Dykker

Thomas Lægreid

Skipper/Dykkeleder/Dykker/ROV-pilot

Eirik Amundsen

Dykkeleder/Skipper/ROV-pilot

Arne Magnus Okkenhaug

Dykker/ROV-pilot

Ole Henrik Skard

Dykker/ROV-pilot

Daniel Agasøster Instefjord

Matros, Motormann

Daniel Jensen

Matros/Mekaniker