Endre Laurhammer

Prosjektleder

Jan Øyvind Hollund

Skipper/Dykkeleder/Dykker

Ørjan Celius Enoksen

Dykkeleder/Dykker/ROV-pilot

Einar Seim

Dykker