Endre Laurhammer

Prosjektleder

Jan Øyvind Hollund

Skipper/Dykkeleder/Dykker

Ørjan Celius Enoksen

Dykkeleder/Dykker/ROV-pilot

Øystein Olav Nøss

Dykker/ROV-pilot/ROV-tekniker

Thomas Røssland

Skipper/Dykker/ROV-pilot