Endre Laurhammer

Prosjektleder

Fredrik Westman

Dykkeleder / Dykker

Jan Øyvind Hollund

Skipper / Dykkeleder / Dykker

Marius Christensen

Dykker

Ørjan Celius Enoksen

Dykker

Morten Vedde

Skipper

Øystein Olav Nøss

Dykker / ROV-pilot / ROV-tekniker