I Amundsen Diving stiller vi meget strenge krav til sikkerhet og kvalitet på eget arbeid. Våre oppdragsgivere skal være trygge på at alle oppdrag blir utført etter rutiner og prosedyrer som ivaretar liv og helse, utstyr og natur.

Amundsen Diving har vært med på å gi innspill arbeidstilsynets forskrift om «sikkerhet og helse ved utførelse av arbeid under vann eller økt omgivende trykk». Daglig leder i Amundsen Diving, Geir Amundsen, sitter også i ekspertpanelet til NORSOK og er valgt som styreleder i Norges Bransjeforening for Undervannsentrepenører.

Norges bransjeforening for undervannsentrepenører (NBU)

NBU er en organisasjon for bedrifter som driver med dykking og undervannsvirksomhet. Organisasjonen har som mål å fremme utvikling av næringen på en konstruktiv måte. Dette gjøres ved kontinuerlig å arbeide for en bedre helse, miljø og sikkerhet, samt utvikling av kunnskap om undervannsarbeid generelt.

For å gjennomføre dette driver NBU en aktiv påvirkning og informasjon overfor medlemsbedriftene. NBU har til dette formål blant annet utarbeidet konkrete forslag til forsvarlige operasjonsprosedyrer og retningslinjer for praktisk utførelse av HMS-arbeid.

Byggherrer som benytter seg av NBU-bedrifter til dykking og undervannsarbeid, vil få en entreprenør med sertifisert personell og et organisert system for å ivareta HMS. Bruk av NBU-bedrifter er således den beste garanti for kvalitet og sikkerhet, og er en grunnleggende forutsetning for å unngå situasjoner hvor man kan bli trukket til ansvar for mangler på dette området.

Her finner du NBUs Bransjestandard for innaskjærs dykking.

Denne bransjestandarden er revidert 22.2.2019, i henhold til forskrift, FOR 2011-12-06 nr 1357: Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. Bransjestandarden vil bli revidert i takt med forskriftsendringer.

Ved dykking på landbaserte oljeinstallasjoner kommer NORSOK U-103 til anvendelse som gjeldende standard.