Amundsen Diving AS

Adresse: Austbøvegen 43, 5420 Rubbestadneset

Tlf: +47 53 42 82 90

Tlf: + 47 911 03 637

E-post: firma@amundsendiving.com

Kontaktpersoner

Geir Amundsen
Geir Amundsen

Daglig leder

Morten Amundsen
Morten Amundsen

Operasjonsleder

Cecilie Tingvoll Hope

Ass. Daglig leder

Våre ansatte

Endre Laurhammer

Prosjektleder

Fredrik Westman

Dykkeleder / Dykker

Jan Øyvind Hollund

Skipper / Dykkeleder / Dykker

Marius Christensen

Dykker

Ørjan Celius Enoksen

Dykker

Morten Vedde

Skipper

Øystein Olav Nøss

Dykker / ROV-pilot / ROV-tekniker