Vår visjon er å bli landets ledende leverandør av sertifiserte dykke- og ROV-operasjoner til inshore- og offshoremarkedet.

Amundsen Diving AS har systemer ihht. NS-EN-ISO-9001:2000 og NS-EN-ISO-14001:2004 dermed vil våre rutiner og prosesser være i kontinuerlig forbedring, og kontrollert av en tredjepart.

Vi er kvalifisert i Achilles Utilities NCE.

Dette vil sikre våre kunder riktig kvalitet, og en sikkerhet for at vi tilfredsstiller gjeldende operasjons- og myndighetskrav.

Vår brede erfaring gjør oss til konstruktive samarbeidspartnere ved problemløsing i undervannsoperasjoner.

Vi ønsker å bli oppfattet som en seriøs aktør i et krevende marked.