Helt siden oppstarten i 1976 har Amundsen Diving vært en av pionérene innen kommersielle dykke- og ROV- operasjoner i Norge. Som en av de som var tidlig ute har Amundsen vært med å definere både rutiner og prosedyrer for bransjen.

Det var Leif Georg Amundsen som startet Amundsen Diving AS i 1976 og han bygde raskt opp både stor kompetanse på feltet og hadde mange folk i arbeid. På enkelte oppdrag har vi hatt opptil 40 dykkere og ROV-operatører engasjert på midlertidige kontrakter. I dag er det sønnene Geir og Morten som styrer bedriften.

Basen ved hurtigbåtkaien på Rubbestadneset i Bømlo kommune, midtveis mellom Bergen og Stavanger er ideell med tanke på nærhet til alle operasjoner langs norskekysten.  Ni fulltidsansatte utgjør den faste staben, hvorav fem er dykkere, alle med bred erfaring innen kommersielle dykke- og ROV- operasjoner.

Arbeidet utføres fra M/S Scuba, eller via våre containerbaserte ROV- og dykkesystemer. Dykkearbeider utføres i dag ned til 50 meter, og ROV-operasjoner ned til 1000 meter.

Visjonen er den samme nå som den var i 1976, å bli landets ledende leverandør av sertifiserte dykke- og ROV-operasjoner til inshore- og offshoremarkedet. Vi jobber også etter de samme verdiene, nemlig sikkerhet – energi – profesjonalitet – verdiskaping.