Peconor / Philips

Ekofisk beskyttelsesvegg

Dykking og ROV tjenester under bygging i Ålfjorden. Vi hadde da engasjert 40 dykkere og ROV operatører under vår kommando. 

Noteby

Mongstad

Kontroll og kartlegging før- og under utbygging av kaianlegg Mongstad, ved hjelp av ROV og dykkere.