Aker Stord AS

Njord

 • Skiftet sjøvannskister.
 • Diverse arbeid med pull-in tubes.
 • Test av ROV releasesystem for rister over sjøvannsinntak.
 • Montering av sjøvannsinntak, 20 m lange rør, ca. 20 tonn.
 • CP målinger og tykkelsesmålinger.

Aker Stord / Statoil

Norne                                             

 • Kontroll målinger på skadede thrustere.
 • Diverse monteringsarbeid i forbindelse med turret.
 • Montering av ankerkjettinger og pennantwires.
 • Demontering og montering av (skadet) thruster.
 • Blinding av sjøvannsinntak, utskifting av rister.
 • Diverse coatingarbeid.
 • CP målinger.

Kværner / Hydro

Troll Olje

 • Hydra oppteiting av riser ramme.
 • Betongstøpinger, kjettinger.
 • Demontering og fjerning av alt midlertidig utstyr.
 • Installasjon av sjøvannsinntak.  (Rør 10 tonn)

Aker Stord AS / Saga

Snorre

Alt inshore ROV og dykking i forbindelse med utrustning / Cut loose.

 • Montering av sikkerhetsnett.
 • Montering av diverse risere.
 • Montering av sjøvannsinntak (rør på 17 tonn)
 • Installasjon av anker kjettinger.
 • med mer

SFT

Arizan og Arzalea

ROV/videofilming av «Arizan» og «Arzalea» etter grunnstøting og oljelekkasjer.

Heving av Arado

Det tyske liaison- og kommunikasjonsflyet Arado Ar 96B-1 fikk motorproblemer over Bømlo 13. mars 1943 og nødlandet i Storavatnet ved kommunesenteret på Bømlo. Piloten Fritz Muhlberger kom velberget fra havariet, men ble senere samme år skutt ned i en Mosquito ved Ålesund og omkom.
7. nov 1992 ble Arado-flyet lokalisert og dykkere fra Amundsen Diving AS deltok på dugnadsbasis i arbeidet med å heve flyvraket. Dette ble så fraktet til Sola og står for restaurering ved Sola Flymuseum.