Aker Stord AS

Dykkerarbeid i forbindelse med plattformutrustninger og heving/reparasjon av «russerdokken». Fra 1976–1984.

I tillegg har vi foretatt akseltrekk og dysetrekk på ca. 15 Aker H3 rigger over hele verden.  I de fleste av disse operasjonene har vi hatt ansvaret for både planlegging og utførelse av operasjonene.

Sjøkabler

Rutinemessige inspeksjoner, vedlikehold og rapportering av status på sjøkabelanlegg. Assistanse ved strømbrudd, lokalisere feil og reparasjoner av brudd.

Traseundersøkelser og anbefalinger, databearbeiding for utlegg av kabel. Assistanse ved utlegg, opptak og beskyttelsesarbeider i landtak.

Våre kunder gjennom årene, i tilfeldig rekkefølge:

 • Lyse Energi
 • Haugaland Kraft
 • BKK
 • Alcatel
 • Sunnhordland Kraftlag
 • Finnås Kraftlag
 • Norhordland Kraftlag
 • Fjellberg Kraftlag
 • Austevoll Kraftlag
 • Sotra Kraftlag
 • Fitjar Kraftlag
 • Molde El.forsyning
 • Tyssefaldene
 • Skånevik Kraftlag
 • Os Komm. Kraftlag
 • Troms Kraftforsyning
 • Indre Hardanger Kraftlag
 • Istad Kraftselskap
 • Stord El.verk