Aker Stord AS / Saga

Snorre

Alt inshore ROV og dykking i forbindelse med utrustning / Cut loose.

  • Montering av sikkerhetsnett.
  • Montering av diverse risere.
  • Montering av sjøvannsinntak (rør på 17 tonn)
  • Installasjon av anker kjettinger.
  • med mer