Kværner / Hydro

Troll Olje

  • Hydra oppteiting av riser ramme.
  • Betongstøpinger, kjettinger.
  • Demontering og fjerning av alt midlertidig utstyr.
  • Installasjon av sjøvannsinntak.  (Rør 10 tonn)