Aker Stord AS / Statoil

Norne                                             

 • Kontroll målinger på skadede thrustere.
 • Diverse monteringsarbeid i forbindelse med turret.
 • Montering av ankerkjettinger og pennantwires.
 • Demontering og montering av (skadet) thruster.
 • Blinding av sjøvannsinntak, utskifting av rister.
 • Diverse coatingarbeid.
 • CP målinger.

Aker Stord AS

Njord

 • Skiftet sjøvannskister.
 • Diverse arbeid med pull-in tubes.
 • Test av ROV releasesystem for rister over sjøvannsinntak.
 • Montering av sjøvannsinntak, 20 m lange rør, ca. 20 tonn.
 • CP målinger og tykkelsesmålinger.