REN – sjøkabel Norge

Beredskapsordning

Amundsen Diving har inngått en avtale om maritime 1 linjeberedskap på sjøkabel. Dette innebærer periodisk inspeksjonsprogram og feilsøking på sjøkabel.

Selskaper som deltar i beredskapsordningen er:

 • Arva AS
 • BKK AS
 • Bømlo Kraftnett AS
 • Elinett AS Elmea AS
 • Elvia AS
 • Fagne AS
 • Havnett AS
 • Herøya Nett AS
 • Hålogaland Kraft Nett AS
 • Glitre Nett AS
 • Kvam Energi Nett AS
 • Kystnett AS Lede AS
 • Linea AS Linja AS
 • Lnett AS
 • Lucerna AS
 • Mellom AS
 • Mørenett AS
 • Nettselskapet AS
 • Statnett SF
 • Sygnir AS
 • Tensio TN AS
 • Tensio TS AS
 • Vestall AS
 • Vissi AS