ARGUS-Mini

ARGUS Mini er permanent plassert ombord i M/S Scuba, og kan opereres parallelt med dykkeroperasjoner.

Les mer

ROV II (Container)

ROV-system 2 er containerbasert, og kan opereres praktisk talt hvor som helst der det finnes tilkomst til strøm og vann.

Les mer