Dykkesystem III er bygd opp i en Mercedes-Benz Sprinter.

Utstyret tilfredsstiller gjeldende krav. Det blir operert etter våre rutiner og prosedyrer, og er underlagt våre vedlikeholdsrutiner. Utstyr og prosedyrer er godkjent etter Arbeidstilsynets forskrift om utførelse av arbeid, Kapittel 26, «sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk” som grunnlag.

Fra dykkekontrollen overvåkes og lagres automatisk lyd- og videosignal fra dykker, samt alle relevante data fra dykkets profil.