Dykkecontainer

Dykkesystem II er oppbygd i en containerbasert løsning, med trykkammer og alt nødvendig utstyr. Dette kan mobiliseres på andre fartøy, lektere, kaier og lignende etter behov.

Utstyret tilfredsstiller gjeldende krav. Det blir operert etter våre rutiner og prosedyrer, og er underlagt våre vedlikeholdsrutiner. Utstyr og prosedyrer er godkjent etter U-103, med Arbeidstilsynets forskrift om utførelse av arbeid, Kapittel 26, «sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk” som grunnlag.

Fra dykkekontrollen overvåkes og lagres automatisk lyd- og videosignal fra dykker, samt alle relevante data fra dykkets profil. Dykkerleder har også monitortilgang til fartøyets kartsystem og eventuelle bilder fra ROV-kontrollen.