Dykkesystem IV er designet for å enkelt kunne transporteres med helikopter, traktor, ATV, båt eller lignende – alt etter behov.

Utstyret tilfredsstiller gjeldende krav. Det blir operert etter våre rutiner og prosedyrer, og er underlagt våre vedlikeholdsrutiner. Utstyr og prosedyrer er godkjent etter Arbeidstilsynets forskrift om utførelse av arbeid, Kapittel 26, «sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk» som grunnlag.