Gult og rødt fartøy

Dykkesystem I er fast plassert ombord i M/S Scuba.

Dykkekontrollen på akterdekk gir full oversikt og tilgang til arbeidet. Komplett utstyr og prosedyrer er godkjent etter U-103, «Forskrift om utførelse av arbeid, Kapittel 26 Om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk» som grunnlag.

Fra dykkekontrollen overvåkes og lagres automatisk lyd- og videosignal fra dykker, samt alle relevante data fra dykkets profil. Dykkerleder har også monitortilgang til fartøyets kartsystem og evt. ROV-kontroll.

Dykkesystem I innebærer overflateforsynt dykking, komplett oppsatt for to dykkere med luft som pustegass. Systemet kan i tillegg utstyres med separat opplegg for standby-dykker.

Under dekk på M/S Scuba er det dekompresjonskammer for overflate-dekompresjon og behandling ved dykkeruhell, og dessuten skifterom, kompressorer og flaskebanker.